HomeTrainingenOpdrachtgeversFotoalbumLinksContact
Trainingen

WerkvormenMeijer Trainingen heeft een klein en gericht trainingsaanbod, zoals agressietrainingen en managementworkshops. Binnen onze trainingen wordt de nadruk gelegd op beleven en ervaren. Hoe concreter, hoe beter, zo maken we veelvuldig gebruik van trainingsacteurs.

Elke training is een dynamisch proces waarin het oefenen met trainingsacteurs een belangrijk onderdeel is, hierbij maken we gebruik van verschillende werkvormen:

Het oefengesprek: Hierbij oefen je met verschillende gespreksvormen: zoals,
slecht nieuws, functionerings-, beoordelings-, slechtnieuws-, verzuimgesprekken.
Deze gespreksvormen worden gecombineerd met kennisoverdracht, de theorie van de verschillende gespreksmodellen.


Binnen deze oefengesprekken komt het steeds neer op sturen in gedrag. Gedrag beinvloedt gedrag. Door ons eigen gedrag sturen we het gedrag van de ander. De verworven inzichten leveren naast effectiviteit ook plezier op, door de speelse werkwijze.

Het regiespel: wij ontwikkelen in samenspraak met u  het treatment of scènes die het uitgangspunt vormen voor een interactieve avond of middag. De trainingsacteurs spelen deze scènes waarbij de deelnemers de mogelijkheid krijgen die te beïnvloeden.
De groep regisseert de scène die kan variëren van tragedie naar komedie.  


 


Omgaan met agressie


Agressie is zo oud als de mens. Niemand houdt ervan en toch komt het iedere dag voor…

Door onze kennismaatschappij zijn mensen veelal goed op de hoogte en willen als eerste en als beste geholpen worden.

 

We willen best ritsen in het wegverkeer, maar wel voor de ander!

 

Medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, het bedrijfsleven en daarbuiten krijgen steeds meer te maken met agressieve bejegening of intimiderend gedrag door anderen. De spanning kan dan hoog oplopen. De klant, patiënt, leerling, ouder raakt geïrriteerd en/of gefrustreerd. Deze reageert mogelijk zelf zeer ontevreden, boos en agressief of  tot intimiderend gedrag. Zo wordt het van kwaad tot erger, wat eigenlijk niemand wil.
De schade die medewerkers kunnen oplopen door agressie worden veelal onderschat. De actie en de gevolgen van agressie kunnen chronische gevolgen hebben zowel in de werk-als privésfeer. Agressief en intimiderend gedrag door anderen, beïnvloedt de sfeer op het werk, bevordert het ziekteverzuim en heeft gevolgen voor de mate van plezier in het werk, de kwaliteit en de kwantiteit. Langdurig verzuim kan een mogelijk gevolg zijn.

Voor het welzijn van de werknemers en voor een gezond bedrijf is het van belang dat de werkgever aandacht heeft voor deze ontwikkelingen.
Een cursus of training kunnen werknemers dan ook helpen zich veiliger en meer zeker te voelen in hun werksituatie. De deelnemers ontwikkelen een vaardigheid waardoor ze zich beter kunnen redden in situaties die nu als onbeheersbaar, dreigend of angstig worden ervaren.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor werknemers en werkgevers in de zorgsector, onderwijs en het bedrijfsleven.

Inhoud programma
Het trainingsprogramma kent een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk en krijgt eventueel vervolg met een dagdeel fysieke weerbaarheid. Ten eerste wordt een verkenning gemaakt aangaande agressie, wat is het en in welke verpakkingen komt het voor. Vervolgens wordt de eigen agressie en spanning onderzocht, hoe voelt het, wat kan ik er aan doen? Middels acteurs wordt agressie geleverancierd om eerst te herkennen en voorts effectief te beinvloeden. In het laatste dagdeel is tijd voor meer persoonlijke casuistiek.

Een cursus volgen geeft de deelnemer antwoorden op vragen als:
• Hoe herken ik de beginfase van agressief gedrag?
• Hoe zorg ik dat een agressieve situatie niet escaleert?
• Wat kan ik aan mijn verbale en non-verbale houding verbeteren?
• Hoe geef ik beleefd doch consequent mijn grenzen aan?
• Vanaf welk moment en op welke wijze schakel ik hulp in?

Door wie?
De cursus omgaan met agressie wordt verzorgd door ervaren erkende trainers en trainingacteurs. Gespecialiseerd in het omgaan met agressie, winkeldiefstal en overvalpreventie.

Aanpak en werkwijze
De cursus omgaan met agressie wordt op maat gesneden voor de desbetreffende doelgroep. De cursus kan bestaan uit een presentatie, workshop of cursus.
De trainingen worden gepland op een geschikte locatie. Deze wordt in overleg met de deelnemers of de organiserende instantie, in de omgeving van de woon of werkplaats van de deelnemers gegeven. Ook in-company trainingen zijn mogelijk. De datum wordt in overleg vastgelegd.

Aanmelden
Voor informatie of een offerte kunt u contact opnemen met Michiel Meijer 06 - 521071262 of kijk bij
contact .