HomeTrainingenOpdrachtgeversFotoalbumLinksContact
Links

 

Organisaties waarmee veelvuldig binnen het netwerk wordt samengewerkt:

 

www.labalance.nl

www.oscarvanderveen.nl

www.tacto.nl

www.agressietraining.nl
www.lucido.nu

 

Interactief!

Voor entertainment of didactisch theater verwijzen wij graag naar TrainTheater:

www.traintheater.nl

 

Nieuw!

De manager als acteur.

Voor nadere info, zie:

www.huizeharmelenacademy.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze workshop vraagt om een inspirerende omgeving. Huize Harmelen is een sfeervol en uniek kasteel (anno1270), goed bereikbaar en met voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Ervaar Kasteel Huize Harmelen!

 

Samenwerkingpartner worden van Huize Harmelen Management Academy en deel uit maken van ons programma-aanbod?

De manager als acteur

Veel managers zullen zich herkennen in de rol van regisseur: zij zijn degenen die het stuk bepalen, aan de zijlijn staan, aanwijzingen geven en de spelers aanmoedigen. Wij dagen de manager in deze workshop uit om als acteur aan het spel deel te nemen en vanuit spanning, contact en confrontatie, relaties in de werkcontext vorm te geven.
Gedurende de workshop onderzoeken we de manager als acteur in 7 bedrijven. Theatervormen zijn ons middel om de mogelijkheden te verkennen. Hoewel fictie en verbeelding regelmatig het startpunt zijn, staat de realiteit centraal.
Wat gaat u in deze workshop leren:

- Present zijn... Voorwaarde voor spel is dat de acteur aanwezig is op de scene en ruimte inneemt. Ervaren wanneer jij of je tegenstander er wel of niet zijn. Hoe daag je elkaar uit om helemaal present te zijn?

- Contact maken... Accepteren en reageren in plaats van je eigen spoor volgen, 100% "ja" -zeggen tegen initiatief van de ander. Welke nieuwe wegen ontdek je dan?

- Spanning opbouwen... We zijn geneigd om spanning te negeren of te reduceren. Maar: wrijving geeft glans! Hoe kun je een conflict creeren en benutten voor jouw doel?

- Kracht van ruimte en tijd benutten... In het theater wordt gebruiki gemaakt van speeltijd en gespeelde tijd. Tijd en ruimte zijn verbonden, beperkt en tegelijkertijd eindeloos. Hoe kunnen we deze elementen optimaal inzetten en synchroniseren?

- Status verhogen en verlagen... In elk contact bepalen we hoe we ons tot de ander verhouden. Hoe speel je met die verhouding; kun je met een simpel gebaar jezelf of de ander belangrijker maken?

- Spelen met macht... En...onmacht. Beide kanten van de polariteit zijn voor de rol van manager interessant om te

   benutten.Hoe kies je je positie zo, dat je (on)macht ten opzichte van de ander radicaal verandert?

- Motorisch moment herkennen... Elke betekenisvolle interactie met de ander start met een moment waarop de een en/of de ander wordt geraakt. Hoe herken je dat moment bij jezelf en je medespelers en hoe zorg je dan dat je de kracht van de beweging benut om verder te komen?
Al spelend ontdekt een ieder zijn antwoorden op bovenstaande vragen en vanzelfsprekend wordt spel dan onmiddelijk werkelijkheid.
Wie zien wij zich graag inschrijven?

Wij richten ons, in deze speciaal voor Huize Harmelen Management Academy vormgegeven sessie, op leidinggevenden die zich comfortabel en competent voelen in hun rol als leidinggevende/manager en die behoefte hebben aan een alternatief voor "lonely at the top". Mensen die bereid zijn zich vol in het spel te storten, i.p.v. het te willen bepalen, kunnen hun hart ophalen. Wij vragen hen opnieuw het plezier op te zoeken van pretentieloos onderzoeken en genieten van de vondsten van jezelf en anderen. Als zij de verklaring en analyse van wat zij doen in eerste instantie op het tweede plan kunnen zetten en willen starten met domweg ervaren, dan gaat deze workshop hen brengen wat zij zoeken: together is more!

Het betreft een dagprogramma van 08.30 - 17.30 uur.